επικοινωνία


5o ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. 57009
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - FAX: 2310555008
E-MAIL : info@galamatis.gr


ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ: ΓΑΛΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ