Εύβοια

  Συνεργάτης
  ΧΑΛΚΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
  
  τηλ.: 2221025313
  φαξ: 2221076744
  κιν.: 6936019919
   

 Δρομολόγια

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ)